Naša kompanija je osnovana 2009

godine i uglavnom se bavi veleprodajom hrane za kućne ljubimce, kojoj se pre nekoliko godina pridružila veleprodaja mineralne vode.

Našu ponudu

čini kategorija proizvoda koji se dinamično razvijaju. Tokom razvoja proizvoda, fokus je na potrebama prehrambenih i specijalizovanih lanaca, ali istovremeno među našim partnerima možemo ubrojati veletrgovce i trgovce na malo. Našim partnerima prvenstveno isporučujemo proizvode domaćih, a u manjoj meri stranih proizvođača i primarnih proizvođača.

Tokom saradnje

trudimo se da brzo odreagujemo, težimo fleksibilnosti, tačnosti i brzoj reakciji, kao i da nivo naše usluge bude 100%.

Naši regionalni predstavnici

posećuju prodavnice naših partnera širom zemlje i pomažu im u svakodnevnom radu i takođe pomažu poslovanje naših partnera.

Kliknite ovde

i prelistajte naš informativni katalog!